Alihankintapalvelut

Tarjoamme alan töitä myös alihankintana joko projektiluontoisesti tai puitesopimuksella.

Kauttamme on saavatilla 1-3 henkilöresursia tarpeen mukaan.

Lähtökohtaisesti sopimus solmitaan määritellen tuntiveloitus (määräytyy arvioidun työmäärän mukaan) sekä mahdolliset matka- ja tarvikekustannukset.

Alihankintasuhteessa sitoudumme salassapito- sekä kilpailukieltovelvotteisiin